November 
 
                                                       1. nov. kl. 14 Generalforsamling i 
                                                       Aalestrup.
                                                       Tilmelding senest 25. okt. pga                                                                          bestilling af mad
                                                        Til Jørgen på tlf. 2091 8426 eller mail:                                                              hanne.noehr.pedersen@privat.dk
 
                                                       18. nov. kl. 19 klubaften i Aalestrup
                                                         Makke og hyggeaften
                                                          Kontaktperson: Leif, tlf. 2284 3743
 
                                      December
 
                                                       6. dec. kl. 14 julestue
                                                        Husk en pakke til ca. 20 kr. til
                                                         pakkespil
                                                         Der serveres æbleskiver og gløgg
                                                         Kontaktpersoner: Bodil og Birthe, tlf 
       
                                                        Ingen klubaften i dec.
 
                                                       
 
                                                
                                              
 
                                              
 
                                             
                                                                                             
                                                    
                                   
                    
                                    
 
 
                                                        
 
                          
                                                                   
 
                       
                                                      
                                                 
                                                          
                                                        
                                                                                             .