Aktiviteterne / Generalforsamling

Generalforsamling

 
Generalforsamlingen 2918
 
Søndag den 3. november . Leif Larsen gav en fyldig beretning  om årets arrangementer. 
Følgende blev genvalgt til bestyrelses: Jørgen Pedersen og Brian Esdahl.
Ivan Nielsen ønskede at træde ud af bestyrelsen, og istedet blev valgt Frits Ruberg Nierlsen.
Lef sluttede generalforsamlingen med at takke Ivan for hans gode indsats i bestyrelsen
 
Generalforsamlingen 2017
 
Der var 14 deltagere. Mogens Skovgård blev valgt til dirigent.
Formand Niels Jørgen Poulsen aflagde beretning.
Han takkede alle, der på forskellig vis har hjulpet til i årets løb. 
 
Æresmedlem Poul Erik Lund, som døde i decmber 2016, blev mindet.
Kasserer Jørgen Pedersen oplyste, at der er en beholdning på 12.908 kr. Det er et lille underskud på 308 kr.
 
Genvalgt til bestyrelsen blev Niels Jørgen Poulsen, Jørgen Pedersen og Ivan Nielsen. Nyvalg til bestyrelsenblev tidligeresuppleant Jens Linnemann Nielsen (for 1 år) i stedet for Jørn Sørensen, som ønskede attræde ud af bestyrelsen. Birthe  har fungeret som personlig for Jørn, suppleant for Jørn, havde meddelt, at pga tidnød ønskede at stoppe.
Mogens Skovgård blev valgt som ny suppleant. 
Elsebeth Noe og Margit Larsen blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 
 
Der har været forslag til små ændringer i vedtægterne. De blev vedtaget..
 
Efter generalforsamlingen var der hygge med indtagelse af smørrebrød, øl/vand, kaffe samt hjemmebagt kringle.
 
 
 
 
Generalforsamlingen 2015
 
16 stemmeberettiget, hvoraf 13 stemmeberettiget var mødt op til generalforsamlingen i Aalestrup.
Formanden gav et godt tilbageblik i årets arrangementer, og omtalte også de kommende arragementer.
Ejner Noe og Villy Pedersen ønskede ikke genvalg tilbestyrelsen.
Jørgen Pedersen og Niels Jørgen Poulsen fortsætter i bestyrelsen.
 Ny medlemmer blev Leif Larsen og Ivan Nielsen . Som suppleant blev valgt Lars Nymann. Elin Pedersen ønskede ikke genvalg som revisor, og i stedet blev valgt Elsebeth Noe, og som revisorsuppleant  blev Margit Larsen valgt.
Karen Pedersen foreslog, at første og sidste køretur skulle starte kl.17, så man kan nå at se mere i dagslys. Ønsket blev efterkommet.
Ejner Noe kom med et forslag om, at medlemmernes e-mail adresser måske kunne komme med på medlemslisten.
Til slut takkede Ejner bestyrelsen og medlemmerne for det store arbejde, der er lavet gennem årene.
På bestyrelsens vegne takkede Niels Jørgen Poulsen den afgående formand for det store arbejde igennem de mange år, og overrakte en lille erindring til Ejner Noe. Villy Pedersen var ikke tilstede p.g.a. sygdom, så han må vente med gaven.
Og så var der smørrebrød.
 
 
 
Generalforsamling 2014
 
Generalforsamlingen blev holdt i Aalestrup Classic Bil og MC`s lokaler i Aalestrup.
Ejner havde meddelt, at han ville træde ud af bestyrelsen, men han blev overtalt til at fortsætte.
På generalforsamlingen blev der vedtaget, at man skulle indlede en forhandling med Aalestrup Classic Bil og MC med henblik på at flytte klubmøder og klubaftener til deres lokaler i Aalestrup.
Ejner oplyste, at onsdagsturene i årets løb har været med succes.